Tryst \\ JANUARY


Photo: Anatoly Pashuta @photoo514

Model: Sonya @vosmodels

Stylist & MUA: Maxim Khristov @maximkhristov