Ride? \\ DECEMBER - VOL1

Photo: Yury Kravtsov @kravtsov_y.k

MUA: Valeriya Kutsan @kutsanvaleriya1

Model: Ekaterina Shokhireva @avokadous, @thrillermgmt