Peach Story \\ AUGUST - VOL1

Photographer: Anastasya Lyskowets @lyskowets_photo

Fashion designer & stylist: Dmitrii Molokoedov @m.dmitrii.v

Retoucher: Vasily Smolyakov @smolyakov_vasiliy

Stylist: Daria Konfisakhor @sakhar_d

Models: Sergey Tikhonchuk @r3d__panda, Alexandr Banshchikov @alex_bansh,

Kira Kalashnikova @kira_kalashnikova_, Veronika Ris @risovaya_kashka,

Edith Greenblatt @p_paradoxa, Elvi Volk @ryzhy.prohvost,

Polina Sukrovitsa @sukrovitsa