Mask my world and my salvation \\ JUNE - VOL1Photo: Vadim Sukharev @vadim_photo_khv

Stylist & Fashion: Olya Mitsay @mitsay_

Model: Oleg Artemov @_rider