Listen to your Mars \\ FEBRUARY - VOL1


Photo & Cr Dir: Lucia Dzhurinskaya @lucia_dzhurinskaya

MUA: Alex Axenova @alex_axenova

Hair: Olga Zamotaeva @olga_zamotaeva_marafet

Stylist: Olga Suvorova @olga_alice_suvorova

Model: Aleksandr Mao

Model: Kleopatra Polokhalo