Girl Like Me… By Blake Martin \\ SENSUAL - SEPTEMBER - VOL1


Photo & Cr Dir: Blake Martin @mrblakemartin

Hair: Ajknowshair @ajknowshair

Model: Aveiyah Gordon @aveiyahorr

MUA: Eboni Davis @missv.mua