Dreaming \\ DECEMBER - VOL1Photo & Retouch: Irina Tishchenko @lumoos

Hair: Khashimova Aliia @ Khashimovaaliia

MUA: Terpelova Ekaterina @katty_t_makeup

Model: Svetlana Perevoznikova @s.perevoznikova

Stylist: Kristina Pakhomova @pakhomova_stylish